Privacybeleid mobilmarie en S+L Tischlerei GmbH


1. Gegevens die door de bezoeker/klant verstrekt worden
S+L Tischlerei GmbH kan de gegevens die door de bezoeker/klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van een vraag of bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de aanbieding of het bestelde.
1c Het onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan S+L Tischlerei denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle relatie met de klant.
2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan S+L Tischlerei zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.
3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan S+L Tischlerei GmbH verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en vertrouwelijk behandeld.
4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. S+L Tischlerei GmbH kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door S+L Tischlerei voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Waarom mobilmarie? 4 argumenten waarom u voor mobilmarie kiest:

  • 1 modulair, verrijdbaar, afsluitbaar, overal.
  • 2 snelle toegang tot het gereedschap en hulpmaterialen.
  • 3vereenvoudigt het werk.
  • 4 professionele presentatie.
Contact opnemen